Tình yêu ngắn chẳng tày gang

Tình yêu ngắn chẳng tày gang

(VOH) - Em một con bé nghèo, học thức nửa mùa, làm công việc chân tay ở quê nghèo - chẳng bao giờ nghĩ là mình có tình yêu... đến khi gặp anh.

Những lá thư xanh (12/08/2017)

VOH