Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 29/12/2019

    (VOH) - Đồng chí Nguyễn Thị Vhánh “Còn sức là còn đi, còn lo cho dân”; Nguyễn Hữu Tước, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 7; Trần Thanh Vinh, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường 13, quận


    VOH