Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 29/12/2019

    (VOH) - Phòng tham mưu Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TPHCM - Làm tốt công tác tham mưu phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố;


    VOH