Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 30/12/2019

    (VOH) - Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Mai luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc; Cô giáo trẻ Trần Tiểu Quỳnh học bác mỗi ngày; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Một người thầy giàu lòng nhân ái.


    VOH