Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 30/12/2019

    (VOH) - Đồng chí Hà Văn Lâu “luôn luôn nhớ giữ nâu sồng kháng chiến”; Ban Chấp hành Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 - xung kích trong mọi phong trào;


    VOH