Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác - Bác đi chợ Tết 7/10/2019

    (VOH) -Bác đi chợ Tết; Người công giáo ghi ơn Bác Hồ; Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống thanh niên xung phong; Đón vua hay đón Bác.


    VOH