Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ chứ còn ai! - 23/10/2019

    (VOH) - Bác Hồ chứ còn ai!; Giản dị và tiết kiệm; Mừng cho các cháu, Bác càng thương nhớ Mẹ; Bác Hồ quan tâm đến nữ phóng viên; Một cuộc gặp gỡ bất ngờ.


    VOH