Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ làm ngoại giao - 30/10/2019

    (VOH) - Bác Hồ làm ngoại giao; Còn dân, còn nước; Bác Hồ đối xử với tù binh; Đời sống của dân quan trọng hơn


    VOH