Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng - 19/8/2019

    (VOH) - Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng; Tài ứng khẩu của Bác; Bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên được ra đời như thế nào?


    VOH