Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - 16/9/2019

    (VOH) - Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Các chú nói có lý nhưng chưa hợp lý; Chú trả lời rõ hơn; Chú nói đúng, nhưng chưa đủ.


    VOH