Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bác không đồng ý - 13/11/2019

    (VOH) - Vấn đề là phương pháp; Bác không đồng ý; Câu chuyện nhỏ và bài học lớn; Bác thăm nông dân chống hạn.


    VOH