Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bài học của thầy mo - 23/9/2019

    (VOH) - Bài học của thầy mo; Câu chuyện thứ nhất kể về Việc chi tiêu của Bác Hồ; Nướng sắn.


    VOH