Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác - Bữa cơm kháng chiến 14/10/2019

    (VOH) - Bữa cơm kháng chiến; Gương mẫu tôn trọng luật lệ; Người Pháp, người Mỹ; Bác Hồ với trung thu độc lập đầu tiên;


    VOH