Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Bữa cơm trên tàu với Bác - 9/11/2019

    (VOH) - Bữa cơm trên tàu với Bác; Bác Hồ dạy chúng tôi làm công tác cảnh vệ; Dù Tá hay Tướng đều phải lo phục vụ Nhân dân; Chiếc tàu thủy mang biệt hiệu T5 và tấm lòng của Bác.


    VOH