Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng - 2/11/2019

    (VOH) - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Tấm ván lát đường; Sự kính phục của những người nước ngoài đối với Bác; Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi.


    VOH