Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh 7/10/2019

    (VOH) - Câu chuyện về chiếc áo Bác Hồ mặc ngày Quốc khánh; Cuộc hội ngộ với Bác ở Bắc Kinh và lần gặp cuối; 1967: Cuộc gặp cuối ở Hà Nội; Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc; Bác yêu trẻ con một cách lạ.


    VOH