Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin - 9/10/2019

    (VOH) - Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin; Ngăn nắp và trật tự; “Lịch sử” ba bộ quần áo của Bác; “Chuyện kể trong Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước”


    VOH