Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Để Bác quạt - 18/11/2019

    (VOH) - Để Bác quạt ; Các chú bộ đội cũng phải biết hát; Ăn no rồi hãy đến làm việc; Bác Hồ là thế đấy; Cây đào Nhật Tân


    VOH