Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Đôi dép Bác Hồ - 11/11/2019

    (VOH) - Đôi dép Bác Hồ; Một ngày thu không thể quên; Quà của Bác Hồ tặng các cháu; Một cuộc đối thoại sinh động; Cháu của Bác Hồ.


    VOH