Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Không phải là siêu nhiên - 07/12/2019

    (VOH) - Không phải là siêu nhiên; Bác Hồ và những ngư dân biển Sầm Sơn; Thành khẩn tiếp thu sự phê bình của đồng chí là cái thước đo đạo đức Cách mạng, tinh thần vì dân vì nước của mỗi cán bộ.


    VOH