Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Lời khuyên của một “lão nông" - 20/11/2019

    (VOH) - Chính quyền của dân; Vật kỷ niệm vô giá; Lời khuyên của một “lão nông”; Bác không đồng ý với nghị quyết của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Người.


    VOH