Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột - 04/12/2019

    (VOH) - Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật; Bác đồng cam cộng khổ với nhân dân; Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.


    VOH