Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Sự ra đời của một bài thơ - 26/8/2019

    (VOH) - Sự ra đời của một bài thơ, Bác Hồ với việc học tập và sử dụng tiếng nước ngoài, Bác Hồ với tiếng Hán cổ và hiện đại, Bác Hồ với việc học tập và sử dụng tiếng Nga, Bác có phải là vua đâu.


    VOH