Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Tấm lòng Bác bao dung tất cả - 18/11/2019

    (VOH) - Tấm lòng Bác bao dung tất cả; Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc; Thi đua về lòng yêu nước thì ta thắng.


    VOH