Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác: Trường học của bác - 12/10/2019

    (VOH) - Trường học của bác; Bác nhớ các cháu thiếu niên dũng sĩ miền Nam; Bác không đến thăm những gia đình như gia đình cháu thì còn thăm ai


    VOH