Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Những mẩu chuyện về Bác:Vượt cả ước mơ - 30/11/2019

    (VOH) - Vượt cả ước mơ; Ở lán Nà Lừa; Bác quan tâm chăm sóc cán bộ.


    VOH