Giá cả thị trường 28/2/2017: Cá diêu hồng 45 ngàn đồng/kg

09:41 - 28/02/2017

(VOH) - Cập nhật thông tin giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Giá cả thị trường 27/2/2017: Cà chua 25 ngàn đồng/kg

08:39 - 27/02/2017

(VOH) - Cập nhật giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Giá cả thị trường 26/2/2017: Vú sữa 60 ngàn/kg

09:32 - 26/02/2017

(VOH) - Cập nhật thông tin giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá cả thị trường 25/2/2017: Cà rốt 30 ngàn đồng/kg

07:27 - 25/02/2017

(VOH) – Cập nhật thông tin giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá cả thị trường 24/2/2017: Chuối sứ 15 ngàn đồng/kg

09:33 - 24/02/2017

(VOH) – Cập nhật thông tin giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá cả thị trường 23/2/2017: Nạc dăm heo 100 ngàn/đồng

08:10 - 23/02/2017

(VOH) - Cập nhật giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá cả thị trường 22/2: Phi-lê cá chẽm 240.000 đồng/kg

08:03 - 22/02/2017

(VOH) – Cập nhật giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá cả thị trường 21/2/2017: Mãng cầu 80 ngàn đồng/kg

05:55 - 21/02/2017

(VOH) - Cập nhật giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Giá cả thị trường 20/2/2017: Nạc dăm heo 92 ngàn đồng/kg

10:02 - 20/02/2017

(VOH) - Câp nhật thông tin giá cả thị trường tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Giá cả thị trường 18/2/2017: Bí xanh 18 ngàn/kg

07:38 - 18/02/2017

(VOH) - Cập nhật thông tin giá cả thực phẩm tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi khu vực thành phố Hồ Chí Minh