Kết nối nhà nông (02/02/2017)

14:43 - 03/02/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Nông nghiệp hội nhập

Kết nối nhà nông: Kỹ thuật xử lý ra hoa cho bưởi da xanh (26/01/2017)

14:25 - 03/02/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Nông nghiệp hội nhập

Đồng hành cùng ngư dân - 27/01/2016

08:46 - 31/01/2017

Phát sóng vào lúc 4g30 đến 5g30, phát lại 20g-21g thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần trong chương trình phát thanh nông thôn AM 610 KHZ; Phát trên kênh giao thông đô thị FM95.6 MHZ ...

Đồng hành cùng ngư dân

Đồng hành cùng ngư dân - 31/01/2016

08:46 - 31/01/2017

Phát sóng vào lúc 4g30 đến 5g30, phát lại 20g-21g thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần trong chương trình phát thanh nông thôn AM 610 KHZ; Phát trên kênh giao thông đô thị FM95.6 MHZ ...

Đồng hành cùng ngư dân

Đồng hành cùng ngư dân - 24/01/2016

12:03 - 25/01/2017

Phát sóng vào lúc 4g30 đến 5g30, phát lại 20g-21g thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần trong chương trình phát thanh nông thôn AM 610 KHZ; Phát trên kênh giao thông đô thị FM95.6 MHZ ...

Đồng hành cùng ngư dân

Kết nối nhà nông: Chăm sóc hồ tiêu giai đoạn trước thu hoạch (21/01/2017)

11:29 - 23/01/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Đồng hành cùng nhà nông

Kết nối nhà nông: Chăm sóc bưởi da xanh giai đoạn sau thu hoạch (19/01/2017)

13:12 - 20/01/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Năm hàng tuần.

Nông nghiệp hội nhập

Đồng hành cùng ngư dân - 17/01/2016

13:12 - 20/01/2017

Phát sóng vào lúc 4g30 đến 5g30, phát lại 20g-21g thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần trong chương trình phát thanh nông thôn AM 610 KHZ; Phát trên kênh giao thông đô thị FM95.6 MHZ ...

Đồng hành cùng ngư dân