Chuyển cơ quan điều tra làm rõ vi phạm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, ban quản lý dự án đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán là 22,1 tỷ đồng.

Ngày 28-11, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký và gửi Công văn số 1576 tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đề nghị điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Một góc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Một góc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Thực hiện kế hoạch năm 2018, KTNN đã kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của PVN. KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc PVN và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, khi kiểm toán để xác nhận thông tin tài chính của tài khoản công nợ nội bộ giữa công ty mẹ PVN với ban quản lý dự án, KTNN phát hiện cuối năm 2017, ban quản lý dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty mẹ PVN, số dư là hơn 8 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ, thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị liên quan, KTNN phát hiện sai phạm liên quan đến việc chuyển số tiền trên. Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, ban quản lý dự án đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán là 22,1 tỷ đồng.

Cùng ngày, Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương trong việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế đã thực hiện năm 2017 với các hành vi như: mua sắm trực tiếp trái quy định, lựa chọn nhà thầu bằng hình thức trực tiếp mà không qua đấu thầu rộng rãi với tổng giá trị các gói thầu lên tới gần 680 tỷ đồng, lựa chọn đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu một số loại thuốc với giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng trái với cảnh báo của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế,  tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt lựa chọn đưa vào kế hoạch đấu thầu nhiều loại thuốc giá cao hơn 9,3 tỷ đồng, làm thiệt hại lớn cho Quỹ Bảo hiểm y tế.