028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ

Các đối tượng được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 bao gồm người dân tộc thiểu số, người sống ở những vùng đặc biệt khó khăn, tại các bãi ngang, ven biển và hải đảo, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Ngọc/TTXVN)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; hai Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và phía Nam có văn bản thông báo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; người thuộc hộ gia đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đã được phê duyệt năm 2015.

Các đối tượng này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến khi có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, trừ đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo (bao gồm cả đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, đã đóng đủ 30% phần kinh phí còn lại) và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác nhưng được hưởng quyền lợi như các đối tượng trên thì thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế mới có thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/6/2016.

Ngày 23/12/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 5187/BC- BHXH báo cáo Thủ tướng Chính về tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế sử dụng trong năm 2016.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 và Quyết định số 539/QĐ- TTg phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

Bảo hiểm xã hội địa phương có trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc phê duyệt danh sách gia hạn cho các nhóm đối tượng trên và đề nghị tiếp tục hỗ trợ phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế còn lại của người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Qụyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020./.

Nguồn: Vân Thanh/TTXVN-VN+