Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Người mượn nợ khi có bản án phải thi hành án (trả nợ) trong bao lâu ?

  (VOH) - Thính giả Thanh Lam quận 5 hỏi người mượn nợ tôi đã có bản án (dân sự) phúc thẩm có hiệu lực thi hành. Tôi phải liên hệ cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành bản án. Xin hỏi thời hiệu thi hành án và thẩm quyền thi hành án quy định ra sao ?

  Thời hiệu yêu cầu thi hành án qui định là 5 năm kể từ ngày có bản án có hiệu lực pháp luật. Người được thi hành án, phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành bản án đó.

  Nếu bản án quyết định thi hành án theo định kỳ thì thời hạn 5 năm áp dụng cho từng định kỳ kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Đối với trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án thì  thời gian hoãn, tạm đình chỉ  không tính vào thời điểm thi hành án trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án đó.

  Thi hành án dân sự cấp  huyện có thẩm quyền thi hành bản án quyết định sơ thẩm của tòa án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở và bản án quyết định phúc thẩm của tòa án cấp tỉnh đối với bản án sơ thẩm của tòa án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án có trụ sở...

  Ngoài ra, cơ quan thi hành án cấp huyện còn có thẩm quyền thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án cấp tỉnh đối với bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở...

  Luật sư Nguyễn Văn Hậu và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường trả lời:

  Hình minh họa 

  VOH online