Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành lập Vụ mới điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ

  Ngày 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC); phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát; thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện KSNDTC; thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân.

  Theo đó, UBTVQH đồng ý với đề xuất thành lập Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

  Trước đó, lý giải thêm về đề xuất này, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo Luật, Cơ quan điều tra VKSNDTC được giao thêm một số nhiệm vụ mới như: điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Theo ông Bình, thực tế, số lượng nhóm tội này ngày một tăng; định hướng sửa đổi Bộ luật Hình sự cũng bổ sung một số tội danh thuộc nhóm tội này. Hiện nay, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp được giao cho Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự trị an xã hội. Song việc giao nhiệm vụ như trên là không hợp lý, vì đối tượng đấu tranh của Vụ này với loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp là khác nhau, không đảm bảo tính chuyên sâu, khách quan; áp lực thực tế công việc ngày càng nặng nề; quy mô tổ chức cấp Phòng hiện tại không thể đáp ứng được nhiệm vụ tăng thêm.

  Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình tại phiên họp 38 UBTVQH - Ảnh: VOV.

  Bên cạnh đó, các ý kiến trong UBTVQH tại phiên họp cũng tán thành với các cơ quan trình và thẩm tra về việc thành lập 3 Viện KSND cấp cao trên cơ sở tách 3 Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm của VKSNDTC hiện nay.

  Đồng thời, UBTVQH tán thành đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập 11 Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; 28 Viện kiểm sát quân sự khu vực; giải thể 4 Viện kiểm sát quân sự quân đoàn và 4 Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc các Viện kiểm sát quân sự quân đoàn.

  Nguồn: Anh Phương (SGGP).