028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin pháp lu?t

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng tù về tội dâm ô

(VOH) – HĐXX vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, quận 4, TPHCM) đã tuyên án 1 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Kho?ng 11 gi? 25 ngày 23/8, TAND qu?n 4 (TPHCM) dã tuyên án d?i v?i Nguy?n H?u Linh (61 tu?i, c?u Phó Vi?n tru?ng Vi?n KSND TP Ðà N?ng) v? t?i “Dâm ô d?i v?i ngu?i du?i 16 tu?i”. Xét th?y, hành vi c?a b? cáo Nguy?n H?u Linh dã gây ?nh hu?ng x?u t?i xã h?i, HÐXX quy?t d?nh tuyên ph?t b? cáo 1 nam 6 tháng tù.

Ông Nguy?n H?u Linh xu?t hi?n t?i phiên toà xét x? - ?nh: TNO

Sáng 23/8, ông Linh d?n phiên toà v?i tâm tr?ng khá bình tinh, t? t? bu?c vào ch? không còn ho?ng h?t b? ch?y nhu phiên so th?m l?n 1. L?c lu?ng ch?c nang, CSGT du?c b? trí dày d?c xung quanh khu v?c d? d?m b?o an ninh. Tru?c c?ng tòa, hàng ch?c c?nh sát và dân phòng d?ng dàn hàng ngang không cho nh?ng ngu?i không có nhi?m v? ti?p c?n – Báo SGGP thông tin.

Ð?i v?i l?c lu?ng phóng viên du?c yêu c?u ph?i có d? th? nhà báo, gi?y gi?i thi?u và ch?ng minh nhân dân, n?u thi?u m?t trong nh?ng lo?i gi?y t? này cung không du?c vào trong. Tuy nhiên, do phiên tòa du?c x? kín nên nh?ng phóng viên du?c vào trong cung ch? du?c ng?i ? phòng ch?, d?i khi tòa tuyên án m?i du?c vào phòng x?.

R?t nhi?u phóng viên d?ng ch? phía tru?c toà. Ph?i d? 3 lo?i gi?y t? du?c yêu c?u thì m?i du?c vào trong - ?nh: SGGP

Tru?c dó, trong phiên xét x? so th?m di?n ra ngày 25/6, TAND qu?n 4 dã tr? h? so yêu c?u di?u tra b? sung. Lý do tòa tr? h? so là c?n làm rõ k?t lu?n giám d?nh c?a v? án. Sau khi có k?t lu?n di?u tra b? sung. 

Quá trình di?u tra b? sung, Phòng K? thu?t hình s? Công an TP.HCM k?t lu?n giám d?nh b? sung v?i n?i dung: Không d? co s? k?t lu?n giám d?nh trong kho?ng th?i gian t? 21h10'11'' d?n 21h10'18'', bàn tay trái c?a ông Nguy?n H?u Linh có ch?m vào ph?n co th? phía tru?c thân ngu?i c?a bé gái hay không. Nguyên nhân do hình ?nh khu?t kh?i t?m quan sát camera. Tuy nhiên ông Linh v?n b? VKSND qu?n 4 truy t? v? t?i “Dâm ô d?i v?i ngu?i du?i 16 tu?i”.

Theo h? so v? án, kho?ng 21 gi? ngày 1/4, ông Nguy?n H?u Linh di vào thang máy t?i chung cu Galaxy 9 (du?ng Nguy?n Khoái, P.1, Q.4). Lúc này có bé gái s?ng t?i chung cu cung di vào d? lên nhà và nh? b?o v? b?m thang máy.

Sau khi c?a thang máy dóng l?i, ông Linh dã có hành vi dâm ô bé gái nhu choàng vào phía sau c?, kéo bé gái v? phía mình, dua m?t mình sát vào má bên trái c?a cháu, tay ph?i ông Linh d? phía tru?c thân ngu?i cháu bé…Toàn b? s? vi?c du?c camera an ninh chung cu ghi l?i và do?n clip phát tán trên m?ng gây b?c xúc du lu?n.

Ngày mai 23/8: m? l?i phiên tòa xét x? C?u Vi?n phó Nguy?n H?u Linh dâm ô bé gái - Ngày mai (23/8), TAND qu?n 4, TP.HCM s? m? phiên xét x? so th?m l?n 2 d?i v?i Nguy?n H?u Linh (61 tu?i, nguyên Phó Vi?n tru?ng Vi?n KSND TP Ðà N?ng) v? t?i “Dâm ô d?i v?i ngu?i du?i 16 ...
Ð? xu?t t?m dình ch? 30 ngày n? công an lang m? nhân viên hàng không - Giám d?c Công an TP.Hà N?i dã có ch? d?o Công an qu?n Ð?ng Ða làm rõ v? vi?c và có hình th?c x? lý d?i v?i n? cán b? ch?i m?ng, xô xát v?i nhân viên hàng không.