Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình

    Theo thông tư số 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thi hành luật đất đai, từ ngày 5/12, sổ đỏ sẽ phải ghi tên đầy đủ các thành viên trong gia đình.

    Đây là một trong những điểm mới nhằm loại bỏ tình trạng người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, sau đó các thành viên khác trong gia đình không đồng ý, dẫn tới tranh chấp; hạn chế tình trạng lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

    Ảnh minh họa

    VTV