Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vụ "rút ruột" đường cao tốc: Kỷ luật nhà thầu và 11 cá nhân

  Ngày 26/12, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có Văn bản số 4534/VEC-VP gửi Bộ Giao thông – Vận tải báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp khắc phục cùng xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể trong việc thi công móng cột hộ lan trên Gói thầu 3 - Dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

  Cầu Long Thành.(Ảnh: VOV)

  Theo đó, VEC cho biết đã khẩn trương kiểm tra, tổ chức khắc phục các khiếm khuyết trong khi thi công hạng mục móng cột hộ lan và tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan gồm VEC, Ban QLDA đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (EPMU HLD), Tư vấn giám sát dự án - Liên doanh. Nippon Koei - TediSouth, Nhà thầu Gói thầu 3 Công ty TNHH POSCO E&C.

  Cụ thể, quyết định cảnh cáo nhà thầu thi công Posco E&C và đưa Đội thi công hạng mục móng cột hộ lan đoạn cầu Ruột Ngựa ra khỏi công trường và cấm tham gia các dự án do VEC làm Chủ đầu tư. Phê bình Ban QLDA đuờng cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Tư vấn giám sát liên doanh Nippon Koei - TediSouth.

  VEC cũng đã ra quyết định kỷ luật đối với 11 cá nhân, cụ thể  như sau:

  Đối với Chủ đầu tư: Kỷ luật khiển trách các ông: Phạm Hồng Quang - Phó TGĐ VEC; Lê Mạnh Hùng – Giám đốc EPMU HLD; Ngô Tấn Quang – Phó Giám đốc EPMU HLD; Phạm Hồng Lĩnh – Kỹ sư phụ trách hiện trường – Chuyên viên EPMU HLD.

  Đối với Tư vấn giám sát liên doanh Nippon Koei-Tedi South: Kỷ luật cảnh cáo các ông: Tatsuya Okamura - Giám đốc dự án; Nguyễn Thế Vương – Trợ lý Kỹ sư thường trú Gói thầu 3 và đình chỉ công tác đối với ông Đặng Quốc Thắng – Kỹ sư giám sát đường 15 và có trách nhiệm khắc phục triệt để các tồn tại sau khi kiểm tra.

  Đối với Nhà thầu thi công POSCO E&C: Kỷ luật cảnh cáo ông Sang Hoon Lee – Giám đốc Dự án Gói thầu 3; đình chỉ công tác ông Cho Yang Cook – Giám đốc thi công Gói thầu 3 và có trách nhiệm khắc phục triệt để các tồn tại sau khi kiểm tra.

  Đình chỉ công việc, buộc Nhà thầu chính đưa ra khỏi công trường, cấm không cho tham gia các dự án của VEC các nhân sự chủ chốt của đội thi công hộ lan mềm đoạn cầu Ruột Ngựa đối với các ông Nguyễn Nhất Nguyên - Đội trưởng và Trần Minh Cường - Đội phó.

  VEC cho biết cũng đã kiểm tra, tổ chức khắc phục các khiếm khuyết về chất lượng thi công hạng mục móng cột hộ lan đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn khai thác trước khi tổ chức thông xe kỹ thuật và khai thác tạm thời Dự án đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

  Theo VOV