default-thumb-voh-radio-podcast

Liêu Giang - Hòa tấu nhạc cụ

Chúng tôi mời Quý vị đang nghe một đoạn đờn ca tài tử hòa tấu có tên là Liêu Giang. Chúng ta nghe có rất nhiều loại nhạc cụ đang hòa vào nhau ở đây. Lần lượt chúng ta sẽ được biết chúng bao gồm những nhạc cụ gì và nhạc cụ nào chính yếu nhất của một bản đờn ca...

11:00 GMT+7, Thứ Tư, 05/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
29600Chia sẻ