Nhạc sĩ Ngọc Châu – Một thời Hà Nội hát..

Ngọc Châu sinh ngày 16 tháng 9 năm 1967, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Châu.

21:17 GMT+7, Thứ Hai, 24/10/2022
373703Chia sẻ