Phân biệt đau bao tử và đau bụng do sỏi túi mật 03:22

Phân biệt đau bao tử và đau bụng do sỏi túi mật

Việc ăn uống thất thường dễ dẫn đến đau bụng, sỏi túi mật cũng gây đau bụng, vậy làm sao phân biệt?