Quan hệ chỉ một bạn tình, có mắc bệnh lây truyền tình dục? 05:45

Quan hệ chỉ một bạn tình, có mắc bệnh lây truyền tình dục?

Khi nói các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiều người nghĩ do quan hệ "ngoài luồng" hoặc có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, khi quan hệ với một bạn tình thì có mắc các bệnh lây qua đường tình dục hay không?