default-thumb-voh-radio-podcast

Thiết bị thăm dò điện đa cực

Trong thạch quyển có nhiều đất đá hay khoáng vật quặng có khả năng nạp điện.

23:29 GMT+7, Thứ Bảy, 17/12/2022
19900Chia sẻ
Trong thạch quyển có nhiều đất đá hay khoáng vật quặng có khả năng nạp điện. Đo được độ nạp sẽ xác định sự có mặt và phân bố của chúng trong tầng đất đá. Thăm dò điện là phương pháp xác định sự phân bố của điện trở suất dưới lòng đất bằng cách đo đạc trên mặt đất, qua đó có thể tính được điện trở suất thực ở bên dưới lòng đất. Điện trở suất có liên quan đến nhiều thông số vật lý như hàm lượng khoáng, chất lỏng, độ xốp. Với mục tiêu tạo ra thiết bị thăm dò điện đa cực phục vụ cho nhu cầu khảo sát, tìm kiếm khoáng sản, nguồn nước, khảo sát địa chất công trình… các giảng viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐGQG TPHCM) đã nghiên cứu chế tạo máy thăm dò điện đa cực với chi phí hợp lý và độ bền cao.
Mới nhất