Quà tặng thứ 7 - 15/04/2017

Quà tặng thứ 7 - 15/04/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.