Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ðại hội Công đảng Anh

  Sau bốn vòng bỏ phiếu, Ðại hội Công đảng Anh vừa diễn ra ở thành phố Man-che-xtơ, ông Ét Mi-li-ban (trong ảnh) đã được bầu làm thủ lĩnh mới của Công đảng, thay thế người anh trai của mình.

  HTML clipboard

  Phát biểu ý kiến sau khi giành chiến thắng, ông Ét Mi-li-ban cam kết thúc đẩy sự đoàn kết trong đảng để tiến lên phía trước. Các vấn đề Công đảng cần hiểu những vấn đề cử tri mong muốn, như vấn đề tiền lương, nhập cư và nhà ở.

  (Nhân Dân)

  .