Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các nước đang phát triển châu Á sẽ tăng trưởng 7%

    Hãng Reuters đưa tin, dự báo mới nhất của LHQ cho biết các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á có thể đạt mức tăng trưởng 7% trong năm nay.

    Nhưng các chuyên gia của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này cũng cảnh báo nguy cơ về một cuộc suy thoái mới tại các nước giàu có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng trên tới 1%. Dự báo của LHQ về tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á thấp hơn dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Theo ADB, các nền kinh tế này có thể đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tới 7,5% trong năm 2010 và 7,3% trong năm tiếp theo. Cả LHQ và ADB đều nhấn mạnh tính đa dạng về trình độ phát triển của 45 nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.

    BT