Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cuba đổi mới Cách mạng trong lòng cách mạng

    Những ngày cuối năm 2010, đất nước Cuba ngập tràn không khí tưng bừng khi những chính sách cải cách kinh tế của chính phủ trong suốt 1 năm qua đã mang lại tâm trạng hân hoan cho người dân Cuba.

    Diễn biến mới nhất là việc Chính phủ Cuba và Mỹ đã thỏa thuận với Tập đoàn Western Union dỡ bỏ thuế đối với kiều hối gửi về từ Mỹ.  Tạp chí Palabra Nueva đã nhận định rằng những thay đổi gần đây của chính sách cải cách của chính phủ sẽ có lợi cho đất nước. Việc 300.000 người dự kiến tới đây sẽ tìm được việc làm ở khu vực ngoài quốc doanh khiến đất nước thay đổi không chỉ trên khía cạnh kinh tế mà cả trên khía cạnh xã hội. Chính phủ Cuba hy vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng từ 2,1% trong năm nay lên 3,1% trong năm 2011.

    TTXVN