Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cuba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Thưa quý vị! Viện sách Cuba vừa phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” của Thượng tướng Phùng Thế Tài bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Việt Nam (2/12/1960).

    Cuốn sách “Nhớ về Bác Hồ” sẽ giúp các độc giả trẻ Mỹ Latin nói chung và bạn đọc Cuba nói riêng hiểu rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, nữ nhà báo nổi tiếng Marta Roja, một người bạn quen thuộc của nhân dân Việt Nam và là phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác trước lúc Người đi xa, điểm lại từng mốc son trong cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Marta Roja nhấn mạnh, ở tuổi 21, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc để đi tìm đường đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân. Bác Hồ đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì độc lập của các nước thuộc địa tại châu Á và châu Phi và là người đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là CHXHCN Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người giải phóng dân tộc với câu nói bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập tự do", đã dẫn dắt cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

    VOV