Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cuba sẽ tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng 4/2011

    Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 8/11 cho biết, Đảng Cộng sản Cuba sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 vào tháng 4/2011, thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng về chính sách kinh tế của Cuba.

    Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 5 diễn ra vào tháng 10/1997.

    Thông thường đại hội được tiến hành 5 năm/lần, tuy nhiên Đại hội lần thứ 6 bị trì hoãn nhiều lần, trong đó năm 2009 bị hoãn do khủng hoảng kinh tế.

    VOV