Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị Trung ương V khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc : Chú trọng công bằng xã hội

  Theo THX, ngày 15-10, Hội nghị Trung ương V khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh. Hội nghị chú trọng vào vấn đề công bằng xã hội và khẳng định xây dựng xã hội pháp quyền cũng là những mục tiêu quan trọng trong việc góp phần làm giảm mâu thuẫn xã hội.

  Báo China Daily dẫn lời nhà nghiên cứu khoa học chính trị Liu Shanying tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nói: “Do tình trạng tái phân phối thu nhập chưa đồng đều, thành quả của tăng trưởng kinh tế chưa được chia đều cho nhân dân, tạo ra sự bất ổn và mâu thuẫn gia tăng trong xã hội”. Ông khẳng định, nên đưa cụm từ “tăng trưởng toàn diện” trong kế hoạch 5 năm sắp tới.

  Cụm từ này được Ngân hàng phát triển châu Á đưa ra năm 2007 và được Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sử dụng nhiều lần trong các bài diễn văn. Theo đó, tăng trưởng toàn diện đòi hỏi trải rộng lợi ích của toàn cầu hóa về kinh tế và phát triển ở tất cả các nước, các khu vực và trong nhân dân. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi hạn chế các nhóm lợi ích cũng như tăng cường hệ thống pháp luật.

  Theo ông Liu, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 3 thập niên vừa qua phải trả giá cho việc tiêu tốn năng lượng quá lớn và tái phân phối thu nhập bất bình đẳng. Ông khẳng định: “Những nhóm lợi ích trở thành cản ngại lớn nhất cho cải cách xã hội. Vấn đề bất bình đẳng trong thu nhập nếu không giải quyết kịp thời sẽ dẫn đến bất ổn xã hội”.

  SGGP