Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hy Lạp thông qua kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí

    Chính phủ Hy Lạp đã thông qua kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí, một trong những biện pháp dự kiến đưa vào kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” của nước này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay.

    Theo Bộ trưởng lao động Hy Lạp, nếu chế độ hiện nay không lập tức được thay đổi trong 2 năm nữa, thì đơn giản sẽ có nhiều người về hưu hơn tại Hy Lạp. Kế hoạch mới cũng giúp Chính phủ tiết kiệm 5 tỷ USD mỗi năm. Theo kế hoạch, Chính phủ có thể cắt giảm tới 20% tiền trợ cấp lương hưu, đồng thời tăng tuổi nghỉ hưu của phụ nữ lên 65.

    (VOV)