Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng viện Campuchia nhiệm kỳ 3

    Hôm qua, Campuchia đã khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng viện nhiệm kỳ 3. Nhiệm kỳ thứ 3 của Thượng viện Campuchia tiếp tục chứng kiến uy tín và ảnh hưởng to lớn của Đảng Nhân dân Campuchia với 46 đại biểu, trong tổng số 61 thành viên Thượng viện.

    Phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng viện nhiệm kỳ 3, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nói: “Ngày nay, quá trình cải cách nhà nước sâu rộng trong mọi lĩnh vực đòi hỏi Campuchia phải có luật pháp mạnh mẽ, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và cơ chế hành pháp vững mạnh. Đây là những yếu tố then chốt cho việc thúc đẩy ổn định xã hội, hòa bình và phát triển, giữ gìn độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, văn hóa, phong tục, truyền thống, đạo đức xã hội, và bảo vệ môi trường, tài nguyên của đất nước. Trong bối cảnh đó, Thượng viện đã và đang, cùng với Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo luật pháp đáp ứng yêu cầu chung của người dân và đất nước”.
    Tại phiên họp đầu tiên vào ngày hôm qua, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chea Sim được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện.

    Theo VOV