LHQ lạc quan về tiến trình giảm đói nghèo trên toàn cầu

Theo đó, cơ quan này dự báo số người đói nghèo trên toàn cầu vào năm 2015 sẽ giảm xuống dưới 15%.

Ngày 8/7, Liên Hợp Quốc ra báo cáo khẳng định thế giới hiện vẫn đi đúng hướng trong tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), bất chấp tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 và giá lương thực cũng như nhiên liệu không ngừng leo thang.

Số người cùng khổ ở các nước đang phát triển có thể giảm xuống dưới 900 triệu người vào năm 2015

Báo cáo của Liên Hợp Quốc về thực hiện MDGs đã ghi nhận những tiến bộ quan trọng trong tiến trình xóa đói giảm nghèo, đồng thời dự báo số người đói nghèo trên toàn cầu vào năm 2015 sẽ giảm xuống dưới 15%, nhanh hơn so với mục tiêu 23% được ấn định trong MDG về xóa đói giảm nghèo. Động lực tăng trưởng ở các nước đang phát triển vẫn đủ mạnh để duy trì tiến độ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu này, mặc dù các nước chậm phát triển nhất vẫn trì trệ trong nỗ lực cải thiện mức sống của người dân. Số người cùng khổ ở các nước đang phát triển có thể giảm xuống dưới 900 triệu người vào năm 2015.

Theo báo cáo trên, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 1/3, từ 12,4 triệu trong năm 1990 xuống còn 8,1 triệu trẻ năm 2009. Trong giai đoạn 2000-2009, tỷ lệ tử vong vì sốt rét đã giảm 20% nhờ các nỗ lực tăng tài trợ và kiểm soát dịch bệnh. Số người nhiễm HIV/AIDS toàn cầu đã giảm 21% trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2009, trong khi số người nhận được thuốc điều trị HIV/AIDS tăng gấp 13 lần từ năm 2004 đến 2009.

Khu vực thực hiện tốt nhất mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học là Tiểu sa mạc Sahara châu Phi với tỷ lệ trẻ em đến trường tăng 18% từ năm 1999 đến 2009. Khoảng 1,1 tỷ người ở các đô thị và 723 triệu người ở các khu vực nông thôn trên toàn cầu đã được tiếp cận nguồn nước sạch trong giai đoạn 1990-2008.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh các tiến triển trong thực hiện MDG vẫn không phổ quát và không đồng đều, cũng như những lợi ích phát triển vẫn không được chia sẻ công bằng. Khoảng cách giàu nghèo cũng như bất bình đẳng xã hội vẫn lớn giữa các tầng lớp trong xã hội và giữa thành thị với nông thôn. Thời điểm hiện nay là thời điểm thế giới cần tăng tốc thúc đẩy bình đẳng, sự bền vững và phổ quát trong phát triển cũng như trao quyền cho phụ nữ. Để đạt MDG đúng hạn năm 2015, thế giới cần những nỗ lực mang tính đột phá lớn cũng như cần đổi mới các quan hệ đối tác toàn cầu vì tiến bộ xã hội toàn cầu./.


TTXVN